Kursy KDP/CMAS

CMAS (Światowa Konfederacja Aktywności Podwodnej) – federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych, założona w 1959 r. (jednym z współzałożycieli i pierwszym prezesem był Jacques-Yves Cousteau), jest najstarszą międzynarodową organizacją nurkową. W Polsce organizacja ta działa we współpracy z KDP PTTK (Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) Polskim Związkiem Płetwonurkowania i Ligą Obrony Kraju.

Oficjalna strona KDP/CMAS Polska