Płetwonurek P1

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • Ukończone 14 lat,
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
  • Orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania
Przebieg szkolenia
Wykłady (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) przeprowadzone w ciągu 5 dni szkoleniowych, obejmujących minimum 9 nurkowań, w tym 3 do głębokości 10 m, 5 do głębokości 10÷15 m oraz 1 na głębokość 20 m, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.
Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie.
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1).
  • Maksymalny stosunek instruktor/kursanci podczas zajęć pod wodą 1/4.
Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1)
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.