Płetwonurek eksplorator

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 14 lat
  • posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania
Przebieg szkolenia
Wykłady (4 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18 ÷ 20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Nurkowania Nawigacyjnego KDP/CMAS (MNA)
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 6.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.