Płetwonurek podlodowy

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 16 lat
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędny stopnień innej organizacj
  • minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1
Przebieg szkolenia
Wykłady (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Nurkowania Podlodowego KDP/CMAS (MPL)
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.