Płetwonurek wrakowo-morski

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach, penetracja wnętrza wraku mozliwa jest z zastosowaniem technik nurkowania w przestrzeniech zamkniętych
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 16 lat
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
  • minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1
Przebieg szkolenia
Wykłady (16 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym 4 nurkowania w morzu o łącznym czasie min. 2 godziny, w tym 3 nurkowania na wrakach w zakresie głębokości 5 m ÷ 30 m.
Uwaga.
Zajęcia praktyczne dla uczestników posiadających P1 odbywają się w zakresie głębokości 5 m ÷ 20 m.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Nurkowania Wrakowo-Morskiego KDP/CMAS (MWM)
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.