Płetwonurek w zestawie butlowym

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 14 lat
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
  • wykonanie 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania
Przebieg szkolenia
Wykłady (3,25 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni (2 godziny), oraz 3 nurkowania w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
 
Kadra kursu:
  • uprawniony Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (MZB)
  • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
Warianty szkolenia:
Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz c ertyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.