Płetwonurek P3

 

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS**(P2) (potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu nurkowania z użuciem nitroksu (PN1), nurkowania w skafandrze suchym (PSS),
 • ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
  a. patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,
  b. BLS, OFA – DAN,
  c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania,
Przebieg szkolenia
Seminaria i wykłady (18 godz.) oraz zajęcia praktyczne (33 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 7 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 360 min pod wodą i obejmować minimum 12 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m,
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Kadra kursu:
 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).
 • Instruktorzy KDP/CMAS.
 • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 / 4.
Uprawnienia:
 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,
 • nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS*(P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS***(P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** (P3).
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.