Płetwonurek młodzieżowy PM

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem (instruktorem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy) – PMB,
 • ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny) – PMS,
 • ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty) – PMZ,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.
Przebieg szkolenia
Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 do 17 godz. (w zależności od rodzaju kursu).
W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
 • 2 nurkowania do głębokości 2 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
 • 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).
Uprawnienia:
 • Stopień brązowy: nurkować do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.
 • Stopień srebrny: nurkować do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji, – nurkować do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 • Stopień złoty: nurkować do głębokości 12 m w wodach otwartych wyłącznie z instruktorem, – nurkować do głębokości 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji, – nurkować do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji
 
Kadra kursu:
 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM)
 • Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą wynosi maksymalnie 1/2.
Uczestnik otrzymuje: 
Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB/PMS/PMZ) oraz wyprawkę płetwonurka młodzieżowego, w tym: dyplom, podręcznik PM, naszywkę (brązową, srebrną lub złotą), naklejki, znaczek odblaskowy, worek kąpielowy, koszulkę.
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.