Szkolenie wstępne

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 8 lat,
  • pisemne oświadczenie o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora).
Przebieg szkolenia
Pogadanka (60 - 90 min) i zajęcia praktyczne (75 -120 min) w basenie lub wodach otwartych, w tym 1 nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15 - 25 min.
 
Kadra kursu:
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS.
Uczestnik otrzymuje: 
Certyfikat Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS (SW)
 
Uwaga:
Stopień Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS (SW) może być nadawany uczestnikom kursów Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (PM) lub KDP/CMAS*(P1), którzy z rożnych powodów nie ukończyli szkolenia a ich wiedza i umiejętności odpowiadają wymaganiom stawianym uczestnikom kursu Szkolenie Wstępne KDP/CMAS (SW)
 
Szczegóły dotyczące zakresu kursu oraz jego przebiegu znajdują się w biuletynie KDP/CMAS dostępnym TUTAJ.